จับจริง ปรับจริง! ขับขี่บนทางเท้า ปรับ 1,000 บาท

16:53 29 พฤศจิกายน 2561 4,513
เริ่มแล้ววันนี้ ขับขี่จักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าจับ-ปรับ 1,000 บาท

เริ่มแล้ววันนี้ ขับขี่จักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าจับ-ปรับ 1,000 บาท