ธนาคารรุกเปิดแบงก์กิ้งเอเยนต์ลดต้นทุนสาขา

09:37 28 พฤศจิกายน 2561 916
หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ธนาคารพาณิชย์ขยายขอบเขตการแต่งตั้งตัวแทนธนาคาร หรือ แบงก์กิ้ง เอเยนต์ ทำให้บรรดาธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ขยายตัวแทนสู่ร้านค้าสะดวกซื้อ รวมถึงร้านกาแฟ

 

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ธนาคารพาณิชย์ขยายขอบเขตการแต่งตั้งตัวแทนธนาคาร หรือ แบงก์กิ้ง เอเยนต์ ทำให้บรรดาธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ขยายตัวแทนสู่ร้านค้าสะดวกซื้อ รวมถึงร้านกาแฟ เพราะนอกจากเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค 4.0 ยังช่วยลดต้นทุนสาขา อีกทั้งลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย