กกต.แนะเลือกตั้งทั่วไป-ท้องถิ่นห่าง3เดือน

14:51 18 มิถุนายน 2561 995
ประธานกกต.ไม่ยืนยันจะมีการเลือกตั้งทั่วไป-เลือกตั้งท้องถิ่นก่อน แนะให้ห่างกัน 3 เดือน เพราะต้องใช้เวลาตรวจสอบ

วันนี้ (18มิ.ย.61) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่สามารถระบุได้ว่า จะมีการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน แต่แนะนำว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ควรห่างกัน 3 เดือน  เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นมักจะมีเรื่องร้องเรียนมากจึงต้องใช้เวลาตรวจสอบ โดยยืนยัน กกต.พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับ

 

นายศุภชัย ยังยืนยันกรณี กกต.เสนอปรับแก้เนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเกือบทุกมาตรา จะไม่เป็นปัญหา เพราะจากการทำงานที่ผ่านมา กกต.พบปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้อง ที่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน จึงต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น

 

นายศุภชัย ย้ำขั้นตอนของ กกต.ในการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องรับฟังความเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ กกต.ก่อนเสนอกลับไปยังรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่มีความกังวลใดๆ เพราะ กกต.ทำเฉพาะร่างกฎหมายฉบับนี้ฉบับเดียว ส่วนอีก 5 ฉบับ จะเป็นหน้าที่ของ กระทรวงมหาดไทย