สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

20:03 23 พฤศจิกายน 2561 3,532
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

 

วันนี้ (23 พ.ย.61) เมื่อเวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , นายชาติชาย อุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการนายประสงค์ พูนธเนศประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ,นายอานันท์ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,นายวิชิตสุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

 

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน "เจริญสุขมงคลจิต" เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วทรงจักรยานตามเส้นทางสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตรตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับไปที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต