”Bio Cup”...แคร์สิ่งแวดล้อม

19:49 23 พฤศจิกายน 2561 1,150
รายงานพิเศษ 40 ปี ปตท. ตอน”Bio Cup”...แคร์สิ่งแวดล้อม

 

"คาเฟ่ อเมซอน" มีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้แก้ว Bio Cup สำหรับเครื่องดื่มร้อนทุกเมนูในร้าน"คาเฟ่ อเมซอน" ทุกสาขาทั่วประเทศ นับเป็นธุรกิจร้านกาแฟสดรายแรก ที่นำบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ 100% มาใช้ทดแทนแก้วพลาสติก  เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมรักษ์โลกไปด้วยกัน  ติดตามในรายงานพิเศษชุด 40 ปี ปตท.ตอน”Bio Cup”...แคร์สิ่งแวดล้อม