ส่องนวัตกรรมหุ่นยนต์ตอบโจทย์เทคโนโลยี 4.0

19:36 23 พฤศจิกายน 2561 1,004
ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรม ได้พัฒนาเครื่องจักรกลสมัยใหม่ และหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับยุค 4.0

 

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรม ได้พัฒนาเครื่องจักรกลสมัยใหม่ และหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับยุค 4.0 และในงานเมทัลเล็กซ์ 2018 ปีนี้ ได้นำหุ่นยนต์ที่น่าสนใจมาจัดแสดง เพื่อป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ