อ่างขางโมเดล : พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ร.ร.พื้นที่สูง | คนหลังข่าว

14:21 23 พฤศจิกายน 2561 1,279
อ่างขางโมเดล : พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ร.ร.พื้นที่สูง | คนหลังข่าว (23/11/61)

 

อ่างขางโมเดล : พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ร.ร.พื้นที่สูง | คนหลังข่าว (23/11/61)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.