TNN X FORBES CEO : Mario Moretti Polegato (GEOX)

13:30 23 พฤศจิกายน 2561 768
หลังจากที่มีการจัดงานประชุม Forbes Global CEO Conference 2018 ทึี่ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด The World Reboots ซึ่งทาง TNN24 ช่อง 16 ได้รับเกียรติในการสัมภาษณ์พิเศษกับผู้นำชื่อดังทั่วโลกที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 

วันนี้เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณมาริโอ โมเรตติ โพลิกาโต้ ผู้ก่อตั้งและประธานของเจอ็อกซ์ กรุ๊ป ถึงการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า ถ้าต้อง reboot ประเทศไทย จะ reboot ด้านไหนก่อน